Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Кочубеївський сільський голова

 

Дударь

Іван

Іванович


ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Калитянська ОТГ

Жовтнева ОТГ

Ляшківська ОТГ

Білозірська ОТГ

Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад у структурні підрозділи виконавчого комітету Кочубеївської ОТГ.

Опубликовано 04.02.2016

Додаткова інформація про перелік документі для участі у конкурсі, про  основні посадові обов’язки, розмір та умови оплати праці надається керуючою справами виконавчого комітету Кочубеївської сільської ради ОТГ.

Документи приймаються до 15 лютого 2016 року (включно) за адресою:  

74012  Херсонська область,  Високопільський район,  с. Кочубеївка вул. Леніна, 80                       

Телефон для довідок:  096-52-50-818.

     В  сектор надання адміністративних послуг структурного підрозділу організаційно-кадрової роботи, діловодства та контролю виконавчого комітету Кочубеївської сільської ради  ОТГ оголошується конкурс на посаду посадової особи місцевого самоврядування: реєстратор (2 посади).   

         Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівним магістра, спеціаліста; рекомендований стаж роботи за фахом  на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років; знання діючого законодавства України професійного спрямування; володіння іноземною мовою; хороші навички ведення переговорів, ведення договірної роботи; здатність працювати в команді з метою досягнення спільних результатів; гарні комунікативні навички, вміння тлумачити юридичні концепції та норми у зрозумілій формі та чітко роз’яснювати їх у письмовому та усному вигляді; упевнений користувач ПК, Microsoft Word, Excel, PowerPoint; громадянство України. 

 

       **********************************************************************************

          В  відділ організаційно-кадрової роботи, діловодства та контролю виконавчого комітету Кочубеївської сільської ради  ОТГ оголошується конкурс на посаду посадової особи місцевого самоврядування: юрист правового супроводу виконавчого комітету             Кочубеївської с/р  ОТГ.

        Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівним магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом   на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років; знання діючого законодавства України, господарського, цивільного, трудового права, адміністративного та податкового права;  володіння державною мовою; хороші навички роботи з комп’ютером – MS Word,   MS Access, MS Excel, Lig; громадянство України. 

          Критерії, що вітаються й надають вам перевагу:
Володіння іноземною мовою; хороші навички ведення переговорів, ведення договірної роботи; здатність працювати в команді з метою досягнення спільних результатів; гарні комунікативні навички, вміння тлумачити юридичні концепції та норми у зрозумілій формі та чітко роз’яснювати їх у письмовому та усному вигляді.  

        **********************************************************************************   

            В відділ праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Кочубеївської сільської ради ОТГ оголошується конкурс на посаду посадової особи місцевого самоврядування: начальник відділу праці та соціального захисту населення виконавчого комітету сільської ради ОТГ.

    Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівним магістра, спеціаліста; стаж роботи   на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років; знання діючого законодавства України професійного спрямування; володіння державною мовою; упевнений користувач ПК, Microsoft Word, Excel, PowerPoint; громадянство України. 

      **********************************************************************************   

          В  відділ праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Кочубеївської сільської ради ОТГ оголошується конкурс на посаду посадової особи місцевого самоврядування спеціаліст (2 посади);

    Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівним магістра, спеціаліста; стаж роботи  на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років; знання діючого законодавства України професійного спрямування; володіння державною мовою; упевнений користувач ПК, Microsoft Word, Excel, PowerPoint; громадянство України.

*********************************************************************************

            В відділ   містобудування та архітектури, земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства та Цивільного захисту виконавчого комітету Кочубеївської с/р  ОТГ оголошується конкурс на посаду посадової особи місцевого самоврядування: начальник відділу містобудування та архітектури, земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства та Цивільного захисту виконавчого комітету сільської ради.

       Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівним магістра, спеціаліста; стаж роботи  на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років; знання діючого законодавства України професійного спрямування; володіння державною мовою; упевнений користувач ПК, Microsoft Word, Excel, PowerPoint; аналітичні здібності, висока працездатність, вміння працювати в команді, наявність управлінських та комунікативних навичок; громадянство України.

 *************************************************************************************

 В сектор земельних відносин, комунальної власності виконавчого комітету Кочубеївської с/р  ОТГ оголошується конкурс на посаду посадової особи місцевого самоврядування: спеціаліст із земельних питань (2 посади) виконавчого комітету сільської ради.

 В сектор житлово-комунального господарства  та Цивільного захисту виконавчого комітету Кочубеївської с/р  ОТГ оголошується конкурс на посаду посадової особи місцевого самоврядування:            

спеціаліст  (1 посада)   виконавчого комітету Кочубеївської с/р  ОТГ.

        Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівним магістра, спеціаліста; стаж роботи   на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років; знання діючого законодавства України професійного спрямування; володіння державною мовою; упевнений користувач ПК, Microsoft Word, Excel, PowerPoint; громадянство України.

 *************************************************************************************

           Кочубеївська сільська рада ОТГ оголошує конкурс на посаду:завідуючий культурою та туризмом виконавчого комітету сільської ради;

           Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівним магістра, спеціаліста; стаж роботи   на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років; знання Конституції України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють питання розвитку сфери культури, туризму, охорони культурної спадщини, державної мовної політики; володіння державною мовою; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; громадянство України.

     **********************************************************************************    

           Кочубеївська сільська рада ОТГ оголошує конкурс на посаду спеціаліст з усиновлення опіки   піклування та сімейних форм виховання виконавчого комітету сільської ради.

   Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівним магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом   на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років; знання діючого законодавства України професійного спрямування; володіння державною мовою; упевнений користувач ПК, Microsoft Word, Excel, PowerPoint; громадянство України.

 *************************************************************************************

В фінансово-економічний відділ виконавчого комітету Кочубеївської сільської ради ОТГ оголошується конкурс на посаду посадової особи місцевого самоврядування:

       Керівник фінансово-економічного відділу  виконавчого комітету Кочубеївської с/ р ОТГ;

Спеціаліст (2 посади) фінансового сектору (бюджет,доходи,видатки,трансферти);

Спеціаліст з нарахування і виплат заробітної плати та звітності.

Спеціаліст з залучення інвестицій, ДФРР та економічного розвитку території громади

     Кваліфікаційні вимоги до особи, що претендує на посаду повинна відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня:  мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи   за фахом не менш як п’ять років; знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі бюджетне законодавство, нормативно-правові акти Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо формування державного бюджету, порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань; володіння державною мовою; знати основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, працювати в операційному середовищі MS Windows, текстовому редакторі MS Word, автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності (1:С Бухгалтерія); перспективний план організації робочих місць фінансово-економічного відділу  виконавчого комітету сільської ради ОТГ; громадянство України. 

 *************************************************************************************

Спеціаліста програмно-технічного забезпечення компютерних систем та мереж

Основні вимоги до кандидата:

  • Освіта вища: телекомунікації або комп'ютерні системи та мережі;
  • Досвід роботи від 2 років;
  • Навики в налаштуванні та адмініструванні OC Windows XP/Windows 7, Windows Server, Active Directory;
  • Знання мережевих протоколів;
  • Досвід в обслуговуванні комп'ютерної та копіювальної техніки;
  • Навики в налаштуванні, експлуатації та обслуговуванні телекомунікаційного і мережевого обладнання (модеми, роутери, свічі, точки доступу);
  • Вміння організовувати локальні обчислювальні мережі;

     Додаткова інформація про перелік документі для участі у конкурсі, про  основні посадові обов’язки, розмір та умови оплати праці надається керуючою справами виконавчого комітету Кочубеївської сільської ради ОТГ.

Документи приймаються до 15 лютого 2016 року (включно) за адресою:  

74012  Херсонська область,  Високопільський район,  с. Кочубеївка вул. Леніна, 80                       

Телефон для довідок:  096-52-50-818.

Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад у структурні підрозділи виконавчого комітету Кочубеївської ОТГ.

2019