Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Кочубеївський сільський голова

 

Дударь

Іван

Іванович


ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Калитянська ОТГ

Жовтнева ОТГ

Ляшківська ОТГ

Білозірська ОТГ

Звіт про роботу КНП "Кочубеївський ЦПМД" за 2018 рік

Опубликовано 22.01.2019

       КНП «Кочубеївський ЦПМД» розпочало свою роботу у 2018р. в якості комунального  закладу з бюджетною, постатейною системою фінансування і відразу ж, почали працювати над втіленням в життя змін в охороні здоров’я, а саме: зміна системи фінансування, яка передбачає чіткі зрозумілі гарантії держави щодо медичної допомоги, кращий фінансовий захист для громадян у випадку хвороби, ефективний і справедливий розподіл ресурсів та скорочення платежів пацієнтів. 

Відразу надали заявку на участь у проекті USAID « Реформа ВІЛ – послуг у дії», успішно пройшли відбір і півроку до червня 2018 проходили навчання, які проводили експерти у галузі медичного права, з економічних питань та управління закладами ОЗ, радники МОЗ України з питань  стратегічної інформації, політики з питань децентралізації в ОЗ.  Навчання проводилось у вигляді конференцій в місті Київ, в онлайн режимі семінарів щотижня, практичних тренінгів у місті Дніпро. Завдяки цьому Проекту в травні 2018р. КЗ « Кочубеївський центр ПМД» було реорганізовано в КНП, зареєстровано в єдиному державному реєстрі і в червні 2018р. підписали договір НСЗУ. З липня 2018р. ми фінансуємося з НСЗУ – єдиного національного замовника медичних послуг і лікарських засобів у рамках програми державних гарантій .

Держава гарантує громадянам надання:

  1. ПМД
  2. Вторинної медичної допомоги ( спеціалізованої)
  3. Третинної ( високоспеціалізованої)
  4. Екстреної
  5. Медичної реабілітації
  6. Медичної допомоги дітям до 16 р.
  7. Паліативної
  8. Медичної допомоги у зв’язку з пологами, вагітністю.

  У 2018р. відбулася реформа ПМД, витрати на ПМД покриваються за рахунок капітаційної ставки, яка в 2018р. складала 370грн. на одну людину в рік в середньому з урахуванням коригувального коефіцієнта для кожної вікової категорії  коефіцієнт 4 . від 0-5 років – 1480грн

                                   2.2 . 6-17років – 814 грн

                                  1.0  . 18-39років – 370 грн

                                  1.2  . 40-64років – 444грн

                                     2  . 65+років – 740грн .

  Цей механізм застосовується для пацієнтів, які підписали декларацію з сімейним лікарем так званий « зелений список». За даними на 24.12.18 підписано декларацій 2162. Демографічні показники на кінець 2018р. по Кочубеївській ОТГ складають – 2337 осіб (наявне населення), з них дитяче населення до 14 років – 337 , підлітків 15-17 років –  90, всього дітей 427.

 Доросле населення – 1910 осіб. За червоним списком, тобто на громадян, які не підписали декларацію з сімейним лікарем застосовується інший механізм. Капітаційна ставка становить 240 грн. без коригувальних  коефіцієнтів, тобто однакова для всіх вікових груп. Так як за даними на 2018р. Держстату кількість населення по Кочубеївській ОТГ становить 3104 осіб то відповідно за 942 пацієнта ми отримуємо за червоним списком. В липні 19 числа КПН отримало ліцензію на медичну практику.

Що зроблено? Робота закладу проводиться згідно планів. Плани є в лікувально-профілактичних підрозділах (амбулаторіях) та адміністративно-господарському підрозділі: КНП « Кочубеївський ЦПМД» головної медичної сестри, завгоспа.

В січні 2018р. був підготовлений звіт про роботу закладу за 2017р. та обговорено на засіданні виконкому сільської ради. Затверджено бюджет та кошторис на перше півріччя 2018р.  Розроблено та затверджено плани роботи К3, всіх структурних підрозділів, графіки роботи  закладу та підрозділів, графік відпусток працівників, проведено планові інструктажі з ОП та ТБ, затверджено правила внутрішнього трудового розпорядку та доведено під підпис працівників до відома. Наказами по закладу призначені комісії ЛКК (лікувально –консультативна), комісія для списання матеріальних цінностей та витратних матеріалів, призначено відповідальних осіб  за збереження  матеріальних цінностей, контроль за використанням пального, отримання, збереження та використання листків непрацездатності, ФТК. Це основна діяльність. Постійно проводиться робота з кадрових питань. На сьогодні в штаті підприємства 21 одиниця. На початок 2018р був затверджений штат у кількості 26.5 одиниць. В зв’язку з реорганізацією закладу ми скоротили посади завідуючих амбулаторіями Кочубеївської та Орлівської  - 2 одиниці, молодших медичних сестер ФП, 5посад по 0,5ст , 0,5ст - статистика медичного, 0,25ст - двірника та 1посаду прибиральниці в адміністративному корпусі. Обов'язки на виконання цих функцій покладено на працівників зі штату.

Пройшли спеціалізацію з сімейної медицини 2 медсестри, курси підвищення кваліфікації – 2 лікаря. Щодо надання ПМД жителям громади ми користуємося наказами МОЗ України, Постановами КМУ, ЗУ «Основи законодавства України про ОЗ», наказами ДОЗ, розпорядженнями сільського голови. Після підписання договору з НСЗУ дещо змінився порядок надання ПМД (Наказ МОЗ України №504 від 19.03.2018р – чинний з 01.07.2018р та правила надання ПМД.

  На сьогодні медичні послуги з надання ПМД надаються в повному обсязі відповідно до переліку і за які держава через НСЗУ сплачує кошти.

Матеріально– технічне оснащення надавача ПМД, тобто підприємства  відповідає нормативам(наказ №148 від 26.01.2018р). Ми вже отримали гематологічний  та біохімічний аналізатори , медичні працівники пройшли навчання для роботи  на гематологічному  аналізаторі. Біохімічний аналізатор ми отримали в суботу. Швидкими тестами на сьогодні забезпечені 100%( тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ,вірусні гепатити). Важливим і одним з пріоритетних напрямків розвитку ПМД є профілактика  захворювань. МОЗ України затвердило Календар профілактичних щеплень в 2018р. Щотижнево проводиться моніторинг профілактичних щеплень відповідно до календаря щеплень. Вакцини для  щеплень отримуємо відповідно до розподілу на наше населення через спецмедпостач  ДОЗ  Херсонскої області і звіти про її використання теж надаємо до ДОЗ.

Дитяче населення від таких захворювань як туберкульоз, гепатит, КПК(кір,паратит,краснуха) вакциновано на 100%.

Щодо стану захворюваності на серцево – судинні та онкологію, які лідирують серед захворювань, то показники залишаються невтішними. В 2017році з серцево – судинними захворюваннями звернулися 1162л, у 2018р -1082, але вперше виявлених у2017р -104л., у 2018р -135л. На «Д» обліку знаходиться у 2017р-947, у2018-788(вибули і померли) .

Туберкульоз: у 2017р- виявлено 4чол. + одна дитина , у 2018р – не виявлено.

На «Д» обліку знаходиться 4 людини.

Онкологія: в  2017- виявлено 4л.; у 2018р -4.

 

Захворюваність серед дітей всього: у2017р – 748, у 2018р -732(незначне зниження). Найбільшу частку серед захворювання у дітей складають ГРВІ: у 2017р -459, у 2018р -477(збільшення за рахунок епідемії, яка почалася раніше ніж у минулому році).

Відмічається ріст гастроентерологічних захворювань у дітей 0 -14років. У 2017р -31; у 2018р – 42 (ріст за рахунок гастритів, диспепсій – неправильне харчування).

На «Д» обліку  в 2017р -16 дітей; у 2018р -20дітей.

 Є випадки ожиріння серед дітей. Проводяться бесіди з батьками , даються рекомендації  щодо правильного харчування, дієти під підпис батьків, але відповідь більшості батьків : «а що, я йому нічого такого не даю:» Дітям які знаходяться  на «Д» обліку з різними захворюваннями  ми замовляємо санаторні путівки на лікування , але батьки відмовляються, мотивуючи тим, що немає грошей, щоб відвезти дитину до санаторію. Путівки ці безкоштовні і санаторне лікування , причому систематичне,щороку, гарантує повне            виздоровлення   дітей від хронічних захворювань та зняття з «Д»  обліку. Я вважаю таке відношення батьків до здоров'я дітей як невиконання батьківських обов’язків  і тепер, коли у нас в громаді є служба у справах дітей ми будемо співпрацювати у цьому напрямку.

  В мед закладі постійно проводяться  навчання серед персоналу та заходи  з профілактики  найбільш поширених захворювань для населення громади. Так були проведені лекції для населення з демонстрацією відео в рамках обласних місячників пропаганди з питань профілактики раку молочної залози, боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом. Багато часу приділялося роботі зі зверненнями громадян. Кожен випадок звернень громадян з різних питань ретельно розглядався, проводилося внутрішнє та зовнішнє розслідування з залученням учасників. Постійно проводилася робота по зв’язкам з громадськістю: приймали участь у виїздах на сходки в різних селах громади,висвітлювали інформацію про діяльність мед закладу в ЗМІ та соцмережах. Фінансовий звіт  за 2018р буде надано в січні місяці 2019року.

                Головний лікар                               В.В.Величко

Звіт про роботу КНП "Кочубеївський ЦПМД" за 2018 рік