Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Кочубеївський сільський голова

 

Дударь

Іван

Іванович


ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Калитянська ОТГ

Жовтнева ОТГ

Ляшківська ОТГ

Білозірська ОТГ

Звіт начальника відділу освіти про роботу Кочубеївського освітнього округу за 2018 рік

Опубликовано 18.01.2019

У 2018 році  робота відділу освіти виконавчого комітету Кочубеївської ОТГ була направлена на реалізацію у закладах освіти вимог Конституції України, Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”. Упродовж звітного періоду діяльність відділу освіти була спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, створення належних умов їх функціонування й розвитку, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, підвищення престижу професії вчителя. Адміністрації та педагогічні колективи всіх закладів працювали над підвищенням якості освітніх послуг, забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти.

Організовано виконання  завдань Комплексної програми розвитку освітньої галузі Кочубеївського освітнього округу на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням сесії Кочубеївської ОТГ, комплексної Програми національно-патріотичного виховання «Дитина-громадянин-патріот Батьківщини» на 2018-2021 роки. У 2018 році відділом освіти розроблено та подано на затвердження сесії Програму «Розвиток людського капіталу Кочубеївської ОТГ» на 2018-2021 роки.

Відділ освіти Кочубеївської сільської ради ОТГ працює за Планом роботи відділу, затвердженим сільським головою.

У Кочубеївському освітньому окрузі функціонує опорний заклад Орлівський НВК, 3 філії: Кочубеївська філія заклад І-ІІ ступенів, Пригір’ївська філія заклад І ступенів- дитячий садок, Заградівська філія заклад І ступенів- дитячий садок та 2 заклади дошкільної освіти: Кочубеївський ЗДО «Малятко» , Наталинський ЗДО «Ромашка» (сезонний)  У закладах загальної середньої освіти навчаються 208 здобувачів освіти, у закладах дошкільної освіти – 75 вихованців.

 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Першочерговою задачею функціонування закладів дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок, дотримання державних стандартів у галузі дошкільної освіти.

Основні завдання, які вирішуються в дошкільній освіті, полягають у створенні оптимальних умов для отримання дітьми відповідного віку якісної освіти в межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти та з урахуванням запитів батьків.

Відділ освіти забезпечує координацію роботи закладів дошкільної освіти щодо імплементації вищезазначених завдань.

У Кочубеївському освітньому окрузі функціонує 2 дошкільних навчальних заклади (с. Кочубеївка – 18вихованців, с. Наталине -10 вихованців ) та філії опорного закладу, де функціонують заклади дошкільної освіти ( с. Орлове -17 вихованців  , с. Пригір’я -18 вихованців, с. Заградівка -12 вихованців). Усі діти віком  від 3 до 6 років мають можливість відвідувати заклади дошкільної освіти.

Законом України передбачено обов’язковість дошкільної освіти дітей старшого шкільного віку. Діти 5-річного віку 100% охоплені дошкільною освітою.

У 2018 році покращилася матеріально-технічна база закладів дошкільної освіти, а саме: у Кочубеївському закладі дошкільної освіти проведено капітальний ремонт системи опалення на суму 286.582 грн, проведено заміну вікон та дверей на суму27 тис. грн., для закладу дошкільної освіти при Пригір’ївській філії закуплено ваги та рушнички на суму 1000 грн, для усіх закладів дошкільної освіти закуплено столики на загальну суму  8 тис. 112грн.

Шефами, а саме ТОВ «Дніпрянка» було надано допомогу на суму 760 грн (Наталинський ЗДО) – придбання хліба, для вихованців ЗДО с. Орлове- 1798 грн (придбання хліба); ТОВ «Кочубеївка» для Кочубеївського ЗДО придбали іграшки на суму 1500 грн, 16 б. емальованої фарби, 10 кг цукру, 25 кг муки, 10 л. олії; ПП Пашинний В.Ю. для Заградівського ЗДО виділив кошти на придбання подушок та пилососа.

Педагогічні працівники ЗДО у кількості 4 чол. пройшли курси підвищення кваліфікації при Херсонській академії неперервної освіти.

У ЗДО Кочубеївського освітнього округу проходять заходи навчально- виховного характеру, а саме акція «Допоможемо зимуючим птахам», театральні постановки «Рукавичка», «У гостях у Осені», День Святого Миколая, Новорічний вернісаж та ін.

ФІНАНСУВАННЯ:

Видатки по зар. платі з нарахуванням- 574.885.42

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар – 50.808грн

Продукти харчування – 25.740 грн

Послуги – 6 тис.668.42 грн

Видатки на відрядження – 4 тис.739.08 грн

Податки  та збори (екологічний податок) – 145грн 49 коп

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЙОГО ФІЛІЙ

Концептуальними засадами реформування середньої освіти «Нова українська школа» передбачено формування творчої особистості дитини, здатної самостійно долати проблеми повсякденного життя, вибирати шлях подальшого навчання відповідно до своїх здібностей та інтересів.

Мережа закладів загальної середньої освіти Кочубеївського освітнього округу відповідає потребам і запитам здобувачів освітніх послуг та громади. Навчання у закладах організовано за груповою, індивідуальною, інклюзивною формами навчання.

Створення опорного закладу Орлівський НВК дозволяє підвищити якість навчання та дає можливість краще сформувати ключові та предметні компетентності учнів.

При опорному закладі діє методично-ресурсний центр, що надає допомогу як педагогам, так і здобувачам освіти.

У 2018 році підвищили свою фахову кваліфікацію на курсах підвищення кваліфікації при Херсонській академії неперервної освіти 12 педагогів, є активними учасниками обласних та всеукраїнських семінарів, засідань круглих столів, навчань- тренінгів при Херсонському центрі розвитку місцевого самоврядування з питань освіти, було відвідано 29 заходів.

Педагоги є активними учасниками з питань розвитку молодіжної політики Кочубеївської ОТГ. Разом з членами Молодіжної ради відвідано ряд заходів щодо роботи з молоддю.

Метою виховної роботи у ОЗ Орлівський НВК та його філіях є формування громадянина України – носія цінностей та загальнолюдських надбань. Головним завданням є національно-патріотичне виховання молоді на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей.

Пріоритетними напрямками є формування гармонійно розвиненої   і національно свідомої особистості, здатної до саморозвитку, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями.

Виховна робота передбачала реалізацію наступних завдань:

-  формування в учнів правової свідомості, виховання громадської відповідальності, культури поведінки та свідомої дисципліни;

- виховання відповідального ставлення до навчання та до праці, розширення кругозору й підготовка до свідомого вибору професії;

- формування в учнів естетичної культури, розвиток умінь створювати прекрасне навколо себе, розвиток художніх здібностей і талантів дітей;

- виховання в учнів політичної свідомості, розвиток суспільної активності, формування основ громадянського світогляду.

Для реалізації цих завдань у закладах розроблений план виховної роботи, що охопив усі напрямки виховання.

Було систематизовано організацію та участь у календарних, традиційних шкільних святах, заходи, конкурси, заходи щодо зміцнення моральності та утвердження  здорового способу життя та ін.

    Формами організації виховної діяльності були:

- Традиційні українські свята: «Свято Миколая»,  «Козацькі розваги».

- Тематична виставка: «Дари осені», «Свято урожаю», малюнки «Україна – мій рідний край»

- Урок мужності: «Велич безсмертного подвигу», «Незабутні сторінки народного героїзму».

- Літературна ромашка: "Бринить, співає рідна мова, чарує, тішить і бринить”(до тижня української мови та літератури).

- Вахта пам’яті: День визволення України від німецько-фашистських загарбників: «Шляхами подвигу і слави», «Уклін живим - загиблим слава».

-  Відкриті акції: «Прийшов Святий Миколай…» (благодійна), «День людей похилого віку», благадійні акції «Діти, допоможемо дітям», «Лист солдату», «Різдвяний подарунок», зустрічі з учасниками бойовий дій на Сході та волонтерами,  ярмарка дитячих виробів.

-  Виховні години: "Що ми знаємо про СНІД”, «Ми за здоровий спосіб життя», «День толерантності».

-  "Операції: "Обеліск”, "Листя”, «Зробимо довкілля чистим».

-  Свята: "Свято першого дзвоника”, «Ми – діти твої, Україно», «Новий рік».

-  Урок -реквієм: «Згадаймо їх, вони жили в роки голодомору », «Вдячні нащадки пам’ятають».

-  Шкільний конкурс: "Міс Осінь”, «Вибори президента школи»

- Конкурси малюнків: "Права дитини в малюнках”, «Осінь прийшла, щедрі дарунки принесла», «Визволення рідного краю від німецько-фашистських загарбників», «Зима- чарівниця».

З метою ефективного функціонування учнівського самоврядування в ОЗ Орлівський НВК запроваджено двоступеневу структуру – загальношкільну і класну, яка має на меті залучення всіх учнів у процес самоуправління.

У ЗСО співпрацює «трикутник»: діти - батьки - вчителі, який дає можливість більш ефективної дієвої організації школярів та сприяє формуванню демократичних традицій між всіма членами шкільного самоврядування.

Учнівське самоврядування забезпечує дитині право на свободу вибору ціннісної позиції, формує установку на подолання дисгармонії в досвіді, поведінці, спілкуванні, діяльності; сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадської думки, формуванню в учнів організаторських та управлінських умінь, ефективному входженню в доросле життя. Діти стають не пасивними спостерігачами життя, а його учасниками. Шляхом залучення учнів до роботи в органах учнівського самоврядування відбувається підготовка активних громадян держави.

На базі опорного закладу було проведено ІІ етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика, конкурс ім. Т. Шевченка.

Виховний процес є невід’ємною складовою усього освітнього процесу. У опорному закладі та Кочубеївській філії працюють гуртки, а саме:

-         Спортивний гурток «Олімпієць»;

-         Гурток технічного моделювання «Ікар»;

-         Українознавчий гурток «Стежинами природи»;

-         Знавців англійської мови «Хепі інгліш»;

-         Гурток юних тенісистів.

Значна увага приділяється патріотичному вихованню здобувачів освіти, формуванню в учнів активної життєвої позиції, вихованню моральності і культури поведінки.

   У 2018 році на базі Заградівської філії проведено воєнно-польові збори для юнаків 11 класу, де юні захисники показали свою підготовку, міць, силу.

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА:

   У 2018 році вперше на території ОТГ запроваджено інклюзивну освіту, на яку державою виділені кошти на корекцію – 18 тис. грн., на придбання – 9685.93грн.

(придбано стіл-парту для дитини з особливими освітніми потребами) Виконавчим комітетом Кочубеївської ОТГ було закуплено шкільний автобус, враховуючи підвіз дітей з особливими освітніми потребами на суму 2млн.095тис. грн.

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА:  

   Для якісної підготовки до НУШ державою було виділено 86 тис.899 грн. на придбання меблів, дидактики, 21 тис.446 грн – на придбання комп. техніки(фабрики друку, ламінатори); 50 тис. грн – кошти місцевого бюджету(меблі, дидактика). Проведено закупівлі мультимедійних комплексів на суму 125 тис.700 грн., планшетів – 99 тис.600 грн.; за кошти, виділені державою для НУШ придбано: парти, стільці, дошки, столи для вчителя – 47 тис.600 грн., меблі – 56 тис.370 грн.., закуплено дидактику на суму 20 тис. грн.

ЗНО:

  Щороку випускники проходять відповідальний етап у своєму житті – зовнішнє незалежне оцінювання.

За результатами ЗНО 11- класники отримали такі середні бали:

-         Історія- 5.93

-         Біологія- 5.10

-         Англійська мова- 5.0

-         Географія – 5.0

-         Українська мова – 4.45

-         Математика – 4.0

-         Фізика – 4.0

Результати 2017 року:

-         Історія – 5.43

-         Біологія – 5.33

-         Українська мова – 5.17

-         Математика – 5.40

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ:

Невід'ємною складовою інформатизації освіти є інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів. Вона має охопити всі напрямки та сфери діяльності учнів, учителів, керівників навчальних закладів та установ і суттєво вплинути на зміст, організаційні форми і методи навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю. Інформатизація навчального процесу передбачає створення, впровадження і розвиток комп'ютерно-орієнтованого навчального середовища на основі інформаційних систем, мереж, ресурсів, побудованих на грунті застосування сучасної обчислювальної і телекомунікаційної техніки.

Головною метою інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів є підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформатизованому суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності освіти. Реалізація мети передбачає досягнення основних завдань:

-         формування інформаційної компетентності учнів, яка стає сьогодні невід'ємною складовою загальної культури кожної людини і суспільства в цілому;

-         рівнева і профільна диференціація навчально-виховного процесу з метою розвитку нахилів і здібностей учнів, задоволення їх запитів і потреб, розкриття їхнього творчого потенціалу.

Пріоритетними напрямами інформатизації загальної середньої освіти є оснащення закладів освіти сучасними засобами інформаційних технологій, що передбачає створення:

-         спеціальних навчальних приміщень (кабінетів);

-         сучасних комп'ютерних мультимедійних класів;

-         локальної інформаційної мережі класу і навчального закладу;

-         телекомунікаційних засобів виходу до глобальної всесвітньої мережі Інтернет;

-         базових та спеціалізованих системних програмних засобів;

-         прикладних програмних засобів навчального призначення;

-         мережі комп'ютеризованих шкіл України;

-         національної інформаційної інфраструктури та інформаційних ресурсів закладів загальної середньої освіти;

-         мережі регіональних сервісних центрів;

-         державної системи дистанційної освіти і тестування;

-         участь у міжнародних освітніх проектах;

-         удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Протягом 2018 року відділ освіти разом із закладами освіти Кочубеївського освітнього округу працювали над удосконаленням та поліпшенням інформатизації, а саме: покращилась матеріально-технічна база ( фонд Колихаєва подарував закладам ноутбуки та принтери), закуплено 2 мультимедійні комплекси та 30 планшетів за рахунок вільних залишків освітньої субвенції, шо склалася станом на 01.01.2018 року, Херсонська ОДА подарувала клас з мультимедійним комплексом за участь у фестивалі опорних закладів. Замовлення підручників та надання статистичної звітності проходить через інформаційну систему управління освітою (ISUO). Педагогічні працівники є активними учасниками серії онлайн-вебінарів та навчань.

ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС:

Парк шкільних автобусів налічує 3 одиниці. У 2018 році організовано підвіз здобувачів освіти та педагогічних працівників – 100%. У грудні виконавчим комітетом Кочубеївської ОТГ придбано шкільний автобус, враховуючи підвіз дітей з особливими освітніми потребами на суму 2млн.095тис. грн.

ФІНАНСУВАННЯ:

Освітня субвенція – 5 млн.945 тис. 700 грн

Видатки – 4 млн 707 тис. 050

Вільні залишки – 1млн 238..200 грн

Місцевий бюджет –3млн.837 тис. 800 грн, з них –

Видатки по зар. платі з нарахуванням- 2 млн.296 тис. 030грн

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар – 693 тис.999 грн, у тому числі паливно- мастильні матеріали –  273 тис.130 грн

З вересня 2018 року розмір харчування для дітей у навчальних та дошкільних закладах становить 20 грн,

Здобувачі освіти 1-4 класів харчуються 100% за рахунок місцевого бюджету, а дітям пільгових категорій надаються пільги згідно чинного законодавства.

Продукти харчування – 286 тис. 571 грн. харчування

Послуги –48 тис.150грн

Енергоносії :

-          водопостачання – 1985 грн.,

-         електроенергія – 55 876 грн,

-          вугілля, палети – 398 тис.

Видатки на відрядження –42 тис. 610грн

Податки  та збори (екологічний податок) , штрафні санкції – 14 тис. 600 грн

Капітальний ремонт даху ОЗ Орлівський НВК – 1 млн 705 тис.733 грн
      Тренажери- 44 тис.350 грн

На кінець року заборгованості по виплаті заробітної плати та енергоносіям немає.

 

 

Начальник відділу освіти

виконавчого комітету Кочубеївської ОТГ                         Т.В. Кисла

 

 

 

 

Звіт начальника відділу освіти про роботу Кочубеївського освітнього округу за 2018 рік