Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Кочубеївський сільський голова

 

Дударь

Іван

Іванович


ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Калитянська ОТГ

Жовтнева ОТГ

Ляшківська ОТГ

Білозірська ОТГ

Пояснювальна записка до фінансового звіту за ІІІ квартал 2018 року

Опубликовано 24.10.2018

   Загальна характеристика виконання бюджету

До загального фонду cільського бюджету Виконавчого комітету «Кочубеївської сільської ради ОТГ» Херсонської області за ІІІ квартал 2018 року надійшло 6022,8 тис. грн. податкових та неподаткових надходжень, що становить 123,82% до планів, затверджених місцевими органами влади на цей період (4864,3 тис. грн.). Тобто надходження до бюджету без врахування трансфертів на 1158,5 тис. грн. більше запланованих.

До спеціального фонду надійшло 1618,9 тис. грн., що майже на 412,4 тис. грн. більше запланованого (49,9 тис. грн.), тобто відсоток перевиконання плану за 3 квартал склав 3244,3%.  

У порівнянні з відповідним періодом минулого року загальні надходження до загального фонду сільського бюджету без врахування трансфертів збільшилися на 1180,0 тис. грн. (у співставних умовах), або на 24,37%.

До спеціального фонду бюджету у порівнянні з ІІІ кварталом 2017 року надходження зросли на 1577,8 тис. грн. (3938,9%) у порівнянні з попереднім періодом.

Динаміка податкових та неподаткових надходжень до загального фонду бюджету у ІІІ кварталі 2017-2018 роках наведено на рис. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динаміка податкових та неподаткових надходжень до загального фонду бюджету у ІІІ кварталі 2017-2018 років, тис. грн.

 

У ІІІ кварталі 2018 року до загального фонду бюджету Виконавчого комітету «Кочубеївської сільської ради ОТГ» Херсонської області мобілізовано 5916,5 тис. грн. податкових надходжень, що становить 122,71 відсотка до плану (більше на 1095,0 тис. грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року податкові надходження збільшилися на 1137,4 тис. грн., або на 23,8 відсотка (у співставних умовах).

Неподаткові надходження до загального фонду у ІІІ кварталі 2018 року склали 106,3 тис. грн., що становить 154,73% відносно запланованих на цей період (більше на 68,7 тис. грн.), а в порівнянні з минулим періодом такі надходження зросли на 42,7 тис. грн. (на 67,13%).

Динаміка податкових та неподаткових надходжень до спеціального фонду бюджету у ІІІ кварталі 2017-2018 років наведено на рис. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Динаміка податкових та неподаткових надходжень до спеціального фонду бюджету у ІІІ кварталі 2017-2018 років, тис. грн.

 

 

До спеціального фонду бюджету податкові надходження у ІІІ кварталі 2018 році склали 0,7 тис. грн., що становить 18,42% до плану (менше на 3,1 тис. грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року податкові надходження зменшилися на 4,2 тис. грн. (менше на 85,71%).

Неподаткові надходження до спеціального фонду у ІІІ кварталі 2018 року склали 1647,0 тис. грн., що становить 3572,7% відносно запланованих на цей період (більше на 35,7 тис. грн.), а в порівнянні з минулим періодом такі надходження зросли на 1610,7 тис. грн., або на 4537,19%.

Проаналізуємо структуру податкових надходжень до загального фонду сільського бюджету у ІІІ кварталі 2018 року (рис. 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки: 1 - Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості; 2 - Внутрішні податки на товари та послуги; 3 - Місцеві податки.

Рис. 3. Структура податкових надходжень до загального фонду сільського бюджету у ІІІ кварталі 2018 року, грн./%

Як видно з рис. 3 в структурі податкових надходжень найбільшу питому вагу складають місцеві податки – 53% (3113,0 тис. грн.), 47% складають податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості – 2775,2 тис. грн., 0,5% - внутрішні податки на товари та послуги (28,2 тис. грн.).

Проаналізуємо структуру неподаткових надходжень до загального фонду сільського бюджету у ІІІ кварталі 2018 року (рис. 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки: 1 - Доходи від власності та підприємницької діяльності; 2 - Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності; 3 - Інші неподаткові надходження.

Рис. 4. Структура неподаткових надходжень до загального фонду сільського бюджету у ІІІ кварталі 2018 року, грн./%

 

Як видно з рис. 4, в структурі неподаткових надходжень найбільшу питому вагу складають інші неподаткові надходження – 84% (89,7 тис. грн.), на другому місці – адміністративні збори та платежі – 15% (15,8 тис. грн.), доходи від власності та підприємницької діяльності – 84% (14,5 тис. грн.), 14% складають інші неподаткові надходження складають найменшу питому вагу – 1% (0,8 тис. грн.). Слід зазначити, що у складі інших неподаткових надходжень за ІІІ квартал 2018 року 76,5 тис. грн. було отримано від сплати коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву, завдяки роботі землевпорядників Виконавчого комітету Кочубеївської ОТГ.

У складі податкових надходжень спеціального фонду за ІІІ квартал 2018 року отримано 0,7 тис. грн. екологічного податку.

Склад неподаткових надходжень спеціального фонду наведено на рис. 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки: 1 - Доходи від власності та підприємницької діяльності; 2 – Власні надходження бюджетних установ.

Рис. 5. Структура неподаткових надходжень до спеціального фонду сільського бюджету у ІІІ кварталі 2018 року, грн./%

 

Так, найбільшу частку неподаткових надходжень – 98% (1618,9 тис. грн.) – складають власні надходження бюджетних установ, серед яких левову частку (1205,2 тис. грн.) отримано в якості надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством.

Склад отриманих трансфертів наведено на рис. 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки: 1 - Базова дотація; 2 - Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад; 3 - Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам; 4 - Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, 5 - Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, 6 - Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції; 7 - Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду; 8 - Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету; 9 - Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Рис. 6. Структура трансфертів до загального фонду сільського бюджету у ІІІ кварталі 2018 року, грн./%

 

За даними рис. 6 видно, що найбільшу питому вагу у складі трансфертів складає освітня субвенція – 43% (4548,5 тис. грн.).

Освітня субвенція спрямовується на оплату праці педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та професійно-технічних навчальних закладів державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, а саме на заробітну плату викладачів загальноосвітніх дисциплін.

17% у складі трансфертів складає медична субвенція (1840,7 тис. грн.).

Медична субвенція спрямовується на здійснення заходів з оптимізації мережі чи оплату поточних видатків закладів охорони здоров’я та програм у цій сфері.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету складає 14% (1472,4 тис. грн.).

Додаткова дотація надається з 2017 року, у зв’язку із передачею на фінансування з місцевих бюджетів усіх видатків (крім видатків на оплату праці педагогічних працівників) по загальноосвітніх закладах та видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для закладів охорони здоров’я.

13% складає базова дотація – 1015,8 тис. грн.

Базова дотація – це трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад складає 13% (1356,0 тис. грн.)

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад спрямовується на формування якісної інфраструктури об'єднаних територіальних громад, посилення їхньої економічної спроможності та поліпшення надання послуг населенню громад. Кошти субвенції надаються об'єднаним територіальним громадам за чіткою формулою: в залежності від кількості сільського населення і площі об'єднаної територіальної громади. Фінансування проектів за рахунок цієї субвенції відбувається згідно з планом соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади.

3% у складі офіційних трансфертів складає субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції (298,2 тис. грн.), яка спрямовується на:

- будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в тому числі дітей з інвалідністю;

- будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу;

- придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа, в тому числі дітей з інвалідністю;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будівництво житла для дитячих будинків сімейного типу.

1% у складі трансфертів становить субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (75,8 тис. грн.), яка спрямовується на оплату заходів з підвищення кваліфікації вчителів для впровадження нового Державного стандарту початкової освіти та сучасних освітніх методик відповідно до Концепції «Нова українська школа», закупівлі оснащення, зокрема дидактичних матеріалів для перших класів, сучасних меблів, відповідного комп’ютерного обладнання.

Незначну частку у складі трансфертів складають субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 21,4 тис. грн. та субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 40,7 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, спрямовується на придбання обладнання та витратних матеріалів для початкової школи.

Відповідно субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів надається для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Вона розраховується у відповідності до кількості населення відповідного місцевого бюджету.

 

 

 

В.о. фінансового сектору                                                      О.П. Зимовець

 

Пояснювальна записка до фінансового звіту за ІІІ квартал 2018 року