Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Кочубеївський сільський голова

 

Дударь

Іван

Іванович

ЗверненняЗверненняЗвернення

Утворення адміністративно-територіальної одиниці:

Кочубеївська сільська територіальна громада

Перевірка.

Опубликовано 30.09.2019

перевірка

Читать полностью »

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ ДЕННОГО ДОГЛЯДУ

Назва послуги: ДЕННИЙ ДОГЛЯД

Зміст послуги: комплекс заходів, що здійснюється протягом робочого дня суб’єкта, що надає соціальну послугу денного догляду, і спрямований на створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили здатність/не набули здатності до самообслуговування, без надання їм місця постійного проживання.

Форма надання послуги: послуга денного догляду надається у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, протягом робочого дня. Термін надання послуги: постійно, періодично, тимчасово. Соціальні групи: особи похилого віку, особи та діти з інвалідністю від 3-х років, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

Умови надання послуги: безоплатно, за плату або із встановленням диференційованої плати.

Документи, необхідні для отримання послуги: звернення (заява) отримувача соціальної послуги або його законного представника до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або суб’єкта, що надає соціальну послугу. Правові підстави для надання соціальної послуги: Державний стандарт денного догляду (наказ Мінсоцполітики від 30.07.2013 № 452, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.08.2013 за № 1363/23895). Підстави для відмови у наданні послуг: суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги у її наданні, якщо він нездатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ ДОГЛЯДУ ВДОМА

Назва послуги: ДОГЛЯД ВДОМА

Зміст послуги: комплекс заходів, що здійснюються за місцем проживання (вдома) отримувача соціальної послуги протягом робочого дня суб’єкта, що надає соціальну послугу догляду вдома, який спрямований на створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили / не набули здатності до самообслуговування.

Форма надання послуги: за місцем проживання отримувача соціальної послуги (вдома) протягом робочого дня.

Термін надання послуги: послуга може надаватись постійно (ІІІ, ІV групи рухової активності – 2 рази на тиждень, V група рухової активності – 5 разів на тиждень), періодично (2 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період). Соціальні групи: особи похилого віку, особи з інвалідність, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої 2 допомоги.

Умови надання послуги: безоплатно, за плату або із встановленням диференційованої плати.

Документи, необхідні для отримання послуги: звернення (заява) отримувача

3 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ Назва послуги: СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ

Зміст послуги: комплекс заходів із надання допомоги випускникам інтернатних закладів (установ), спрямований на розвиток соціальної компетентності, сприяння реалізації особистісного потенціалу в період переходу до самостійного життя, мінімізацію ризиків потрапляння у складні життєві обставини.

Форма надання послуги: послуга інтеграції надається за місцем проживання (перебування) отримувача соціальної послуги інтеграції або в приміщенні суб’єкта, що надає послугу.

Термін надання послуги: для учнів випускних класів інтернатного закладу надання соціальної послуги інтеграції починається не пізніше ніж за чотири місяці до завершення навчального року та продовжується після вибуття з інтернатного закладу (установи).

Строк надання соціальної послуги інтеграції визначається індивідуально для кожного отримувача.

Соціальні групи: вихованці інтернатних закладів (установ) різних типів і форм власності з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які у поточному навчальному році здобувають базову або повну загальну середню освіту, та особи із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховувались в інтернатних закладах (установах). Умови надання послуги: безоплатно, з урахуванням індивідуального підходу.

Документи, необхідні для отримання послуги: письмове/усне звернення (заява) до надавача соціальної послуги служби у справах дітей, керівника інтернатного закладу (установи), в якому (якій) проживає та виховується потенційний отримувач послуги, або особисте звернення особи із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яка виховувалась в інтернатному закладі (установі). Правові підстави для надання соціальної послуги: Державний стандарт соціальної послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів (установ) (наказ Мінсоцполітики від 26.09.2016 № 1067, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.10.2016 р. за № 1367/29497).

Підстави для відмови у наданні послуги: суб’єкт, що надає послуги, може відмовити отримувачеві в її наданні, якщо напрям діяльності суб’єкта не відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги інтеграції.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ Назва послуги: СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ТА РЕІНТЕГРАЦІЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Зміст послуги: розвиток, формування та підтримка соціальних навичок; допомога в 4 аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; залучення отримувача послуг до вирішення власної складної життєвої ситуації; надання інформації з питань соціального захисту населення; представництво інтересів; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця проживання (перебування); сприяння в отриманні житла, працевлаштуванні тощо; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; надання послуг перекладача, вивчення державної мови; сприяння у встановленні зв'язків із національно-культурними організаціями співвітчизників.

Форма надання послуги: використовуються форми та методи роботи, що є найбільш ефективними та розповсюдженими і дають можливість отримувачам послуг інтегруватися в суспільство, стати менш уразливими до загрози торгівлі людьми та створити для себе захисне середовище.

Термін надання послуги: Послуги можуть бути разовими чи багаторазовими, різної тривалості у часі. Строк надання соціальних послуг визначається індивідуально для кожного отримувача послуг залежно від його потреб. Соціальні групи: діти віком до 18 років, які постраждали від торгівлі людьми; члени сімей осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Умови надання послуги: безоплатно, відповідно до визначених потреб. Документи, необхідні для отримання послуги: особисте звернення отримувача послуг безпосередньо до надавача послуг та/або особисте звернення батьків (осіб, що їх замінюють) або законного представника отримувача послуг.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Стандарт надання соціальних послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції дітей, які постраждали від торгівлі людьми (наказ Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 № 458, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.08.2013 за № 1327/23859).

Підстави для відмови у наданні послуги: суб’єкт, що надає послугу, може відмовити отримувачу в її наданні, якщо напрям діяльності та методологія, що використовується суб’єктом, не відповідає потребам отримувача соціальної послуги.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Назва послуги: СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ТА РЕІНТЕГРАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Зміст послуги: розвиток, формування та підтримка соціальних навичок; допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; залучення отримувача послуг до вирішення власної складної життєвої ситуації; надання інформації з питань соціального захисту населення; представництво інтересів; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця проживання/перебування; сприяння в отриманні жит 5 житті; надання психологічної підтримки; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; забезпечення участі перекладача, послуг з вивчення державної мови; сприяння у встановленні зв'язків із національно-культурними організаціями співвітчизників отримувача послуг.

Форма надання послуги: використовуються форми та методи роботи, що є найбільш ефективними та розповсюдженими і дають можливість отримувачам послуг інтегруватися в суспільство, стати менш уразливими до загрози торгівлі людьми та створити для себе захисне середовище Термін надання послуги: Послуги можуть бути разовими чи багаторазовими, різної тривалості у часі. Строк надання соціальних послуг визначається індивідуально для кожного отримувача послуг залежно від його потреб.

Соціальні групи: громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми; члени сімей осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Умови надання послуги: безоплатно, відповідно до визначених потреб. Документи, необхідні для отримання послуги: особисте звернення отримувача послуг безпосередньо до надавача послуг та/або його законного представника. Правові підстави для надання соціальної послуги: надання послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми (наказ Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 № 458, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.08.2013 за № 1327/23859).

Підстави для відмови у наданні послуги: суб’єкт, що надає послугу, може відмовити отримувачу в її наданні, якщо напрям діяльності та методологія, що використовується суб’єктом, не відповідає потребам отримувача соціальної послуги.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ КОНСУЛЬТУВАННЯ

Назва послуги: КОНСУЛЬТУВАННЯ

Зміст послуги: комплекс заходів, що здійснюються протягом строку, необхідного для виходу зі складної життєвої ситуації та адаптації особи, сім’ї до нових умов соціального середовища, спрямованих на усунення/пристосування обмежень життєдіяльності, підтримку соціальної незалежності, збереження та продовження соціальної активності особи, сім’ї.

Форма надання послуги: при стаціонарному консультуванні - у приміщенні суб’єкта, що надає соціальні послуги, у робочий час; при дистанційному консультуванні - за допомогою технічних засобів (телефон, он-лайн зв’язок), розміщених у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу (разово за зверненнями отримувачів); при вуличному консультуванні - у нестаціонарних умовах (поза приміщенням, у якому працює надавач соціальної послуги): у місцях, звичних для закритих щодо контактування соціальних груп, де вони мешкають, гуртуються, проводять разом час.

Термін надання послуги: Соціальна послуга може надаватись разово, короткостроково, періодично, довгостроково. Соціальні групи: особи, сім’ї, групи осіб, які перебувають у складних життєвих 6 обставинах. Умови надання послуги: безоплатно.

Документи, необхідні для отримання послуги: при коротко-, середньо- та тривалому консультуванні - звернення (заява) потенційного отримувача послуги або його законного представника; при разовому кризовому консультуванні - безпосереднє звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника до надавача соціальної послуги, у тому числі за допомогою засобів зв’язку (телефону, електронної пошти, скайпу тощо); при вуличному консультуванні - виявлення під час соціального патрулювання закритих щодо контактування соціальних груп чи осіб, з’ясування ситуації та проблемних питань за їхнім запитом.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Державного стандарту соціальної послуги консультування (наказ Мінсоцполітики від 02.07.2015 № 678, зареєстрований в Мін’юсті 17.07.2015 за № 866/27311). Підстави для відмови у наданні послуг: Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність в отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ КРИЗОВОГО ТА ЕКСТРЕНОГО ВТРУЧАННЯ Назва послуги: КРИЗОВЕ ТА ЕКСТРЕНЕ ВТРУЧАННЯ

Зміст послуги: психологічна допомога (консультування, підтримка, діагностика, корекція, психотерапія, реабілітація), надання інформації з питань соціального захисту населення, допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами, представництво інтересів, корекція сімейних стосунків, допомога особам, які постраждали від насильства в сім’ї, допомога в отриманні безоплатної правової допомоги, організація надання невідкладної медичної допомоги, організація надання притулку.

Форма надання послуги: за місцем проживання отримувача; за місцем перебування отримувача соціальної послуги (заклад охорони здоров’я, заклад освіти, тимчасовий притулок, тимчасові мобільні пункти допомоги, місця перебування родичів та близьких постраждалих, тимчасове безпечне місце тощо); в організації, яка здійснює кризове втручання.

Термін надання послуги: послуга надається негайно з моменту отримання інформації про кризову ситуацію до моменту усунення ризику, спричиненого кризовою ситуацією, або подолання обставин, які її спричинили.

Строк надання не більше 72 годин з початку надання соціальної послуги, після чого для подолання складних життєвих обставин особа чи сім’я отримує інші необхідні соціальні послуги.

Соціальні групи: особи, сім’ї, групи осіб, які перебувають у складних життєвих 7 обставинах, у тому числі постраждалим від насильства в сім’ї. Умови надання послуги: безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати відповідно до законодавства.

Документи, необхідні для отримання послуги: заява/звернення потенційного отримувача соціальної послуги; заява/звернення особи (осіб), якій (яким) стало відомо про кризову ситуацію, повідомлення про особу, яка постраждала від насильства в сім’ї; заява/звернення служб (медичних, правоохоронних, соціальних), державних та громадських організацій про кризову ситуацію, зокрема, що виникла внаслідок вчинення насильства в сім’ї. Правові підстави для надання соціальної послуги: Державний стандарт соціальної послуги кризового та екстреного втручання (наказ Мінсоцполітики від 01.07.2016 № 716, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.07.2016 за № 990/29120). Підстави для відмови у наданні послуги: суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачу соціальної послуги у її наданні, якщо суб’єкт не в змозі задовольнити потреб отримувача соціальної послуги.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ ПАЛІАТИВНОГО ДОГЛЯДУ

Назва послуги: ПАЛІАТИВНИЙ ДОГЛЯД

Зміст послуги: комплекс заходів, що здійснюються протягом робочого дня суб’єкта, який надає соціальну послугу, спрямованих на створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили здатність до самообслуговування, є паліативними хворими.

Форма надання послуги: за місцем проживання отримувача соціальної послуги (вдома) протягом робочого часу; у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, з наданням місця постійного проживання; у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, протягом робочого часу (у формі консультацій).

Термін надання послуги: постійно (ІІІ група рухової активності - 2 рази на тиждень, ІV група рухової активності - 3 рази на тиждень, V група рухової активності - 5 разів на тиждень), періодично (2 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період).

Соціальні групи: паліативні хворі (особи похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (із числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці)), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. Умови надання послуги: безоплатно, за плату або із встановленням диференційованої плати.

Документи, необхідні для отримання послуги: звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги, та/або члена його сім’ї, та/або законного представника отримувача соціальної послуги до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення чи суб’єкта, що надає соціальну 8 послугу. Правові підстави для надання соціальної послуги: Державний стандарт паліативного догляду (наказ Мінсоцполітики від 29.01.2016 № 58, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.02.2016 за № 247/28377). Підстави для відмови у наданні послуг: суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ ПІДТРИМАНОГО ПРОЖИВАННЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСTЮ

Назва послуги: ПІДТРИМАНЕ ПРОЖИВАННЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСTЮ

Зміст послуги: комплекс заходів з надання місця для проживання, навчання, розвитку та підтримки навичок самостійного проживання, допомоги в організації розпорядку дня, організації медичного патронажу, допомоги у веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання), з представництва інтересів, надання допомоги в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами, інформації з питань соціального захисту населення, допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги, спрямований на створення для отримувачів соціальної послуги соціально-побутових умов для самостійного проживання, захист їхніх прав та інтересів і залучення їх до життєдіяльності територіальної громади.

Форма надання послуги: послуга надається у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, або отримувача соціальної послуги (за його письмовою згодою).

Термін надання послуги: послуга надається протягом строку, впродовж якого у отримувача соціальної послуги існує потреба в її наданні.

Соціальні групи: особи похилого віку, повнолітні особи з інвалідністю, які потребують стороннього догляду, побутового та медичного обслуговування. Умови надання послуги: безоплатно, за плату або із встановленням диференційованої плати.

Документи, необхідні для отримання послуги: звернення (заява) отримувача соціальної послуги або його законного представника (для недієздатних осіб) про надання соціальної послуги чи рішення органу опіки та піклування (у разі відсутності законного представника) до суб’єкта, що надає соціальну послугу; документ, що посвідчує особу отримувача соціальної послуги, його законного представника; документ, що підтверджує повноваження законного представника, уповноваженої особи органу опіки та піклування. Правові підстави для надання соціальної послуги: Державний стандарт підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю (наказ Мінсоцполітики від 07.06.2017 № 956, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.06.2017 за № 806/30674). 9 Підстави для відмови у наданні послуг: суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги у її наданні, якщо він нездатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ ПОСЕРЕДНИЦТВА (МЕДІАЦІІ) Назва послуги: ПОСЕРЕДНИЦТВО (МЕДІАЦІЯ)

Зміст послуги: допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання шляхів та умов розв’язання конфлікту.

Форма надання послуги: у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу; за місцем, визначеним посередником/медіатором і погодженим з усіма учасниками посередництва (медіації).

Термін надання послуги: не визначено (за потребою). Соціальні групи: особи / сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах,

Соціальна послуга в частині проведення медіації не застосовується між потерпілою особою та особою, яка вчинила правопорушення або злочин, у випадках насильства у сім’ї, торгівлі людьми, жорстокого поводження з дітьми.

Умови надання послуги: безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати відповідно до законодавства.

Документи, необхідні для отримання послуги: письмова заява отримувача соціальної послуги / його законного представника до суб’єкту, що надає таку послугу. Правові підстави для надання соціальної послуги: Державний стандарт соціальної послуги посередництва (медіації) (наказ Мінсоцполітики від 17.08.2016 № 892, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.09.2016 за № 1243/29373). Підстави для відмови у наданні послуги: суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачу соціальної послуги у її наданні, якщо суб’єкт не в змозі задовольнити потреб отримувача соціальної послуги.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ Назва послуги: ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ

Зміст послуги: ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг; допомога в оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо.

Форма надання послуги: у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу; безпосередньо за місцем фактичного проживання/перебування отримувача соціальної послуги, у тому числі під час здійснення виїзних прийомів суб’єкта, що 10 надає соціальну послугу.

Термін надання послуги: протягом строку, встановленого після проведення комплексного визначення потреб, який зазначається за потреби в індивідуальному плані та договорі про надання соціальної послуги. У разі якщо потреба у наданні соціальної послуги є разовою, індивідуальний план та договір про надання соціальної послуги не укладаються. Соціальні групи: сім’ї та/або особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, бездомні особи, особи, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, особи, постраждалі від торгівлі людьми, від домашнього насильства, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї опікунів, піклувальників тощо.

Умови надання послуги: безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати відповідно до законодавства.

Документи, необхідні для отримання послуги: письмове/усне звернення (заява) отримувача соціальної послуги та/або його законного представника до суб’єкта, що надає соціальну послугу, повідомлення про особу (дитину), яка постраждала від насильства в сім’ї, влаштування дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, до закладу соціального захисту дітей. Правові підстави для надання соціальної послуги: Державний стандарт соціальної послуги представництва інтересів (наказ Мінсоцполітики від 30.12.2015 № 1261, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.01.2016 за № 127/28257). Підстави для відмови у наданні послуги: суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачу соціальної послуги у її наданні, якщо суб’єкт не в змозі задовольнити потреб отримувача соціальної послуги.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ НАДАННЯ ПРИТУЛКУ БЕЗДОМНИМ ОСОБАМ Назва послуги: НАДАННЯ ПРИТУЛКУ БЕЗДОМНИМ ОСОБАМ

Зміст послуги: комплекс заходів з надання допомоги бездомним особам, що здійснюється протягом строку, необхідного для надання їм притулку, та спрямований на зменшення чисельності таких осіб шляхом організації для них нічлігу (розміщення на ніч) та/або тимчасового перебування/проживання.

Форма надання послуги: у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу.

Термін надання послуги: послуга надається протягом строку, необхідного отримувачу соціальної послуги для отримання притулку, та може здійснюватись: періодично (у нічний період часу); цілодобово (короткотривале (до шести місяців) перебування, довготривале (понад шість місяців) проживання).

Соціальні групи: повнолітні особи, які перебувають у соціальному становищі бездомності. 11 Умови надання послуги: безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати відповідно до законодавства.

Документи, необхідні для отримання послуги: звернення (заява) отримувача соціальної послуги до суб’єкта, що надає соціальну послугу.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Державний стандарт надання притулку бездомним особам (наказ Мінсоцполітики від 13.08.2013 № 495, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.08.2013 за № 1447/23979). Підстави для відмови у наданні послуги: суб’єкт, що надає послугу, може відмовити отримувачеві у її наданні, якщо він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп'яніння, ознак гострого захворювання).

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ Назва послуги: СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Зміст послуги: комплекс послуг, спрямованих на роботу з особами, які знаходяться в уразливому стані, для зниження ступеня їх вразливості потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та створення безпечних умов для підвищення рівня їх життєдіяльності; доведення до населення достатньої, аргументованої, прийнятної, з урахуванням культурного рівня та етичних стандартів інформації, яка повинна сприяти виробленню у широких верств населення негативного ставлення до явища торгівлі людьми та пов’язаних з нею кримінальних правопорушень.

Форма надання послуги: консультації, бесіди, лекції, тренінги, відеолекторії, масові заходи, акції тощо; співпраця із засобами масової інформації; замовлення, тиражування та розповсюдження соціальної реклами, видань з тематики запобігання торгівлі людьми.

Термін надання послуги: Послуги можуть бути разовими чи багаторазовими, різної тривалості у часі. Соціальні групи: громадяни України, іноземці та особи без громадянства Умови надання послуги: безоплатно, за плату або із встановленням диференційованої плати відповідно до законодавства. Документи, необхідні для отримання послуги: звернення отримувача соціальної послуги до надавача.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Стандарт надання послуг із соціальної профілактики торгівлі людьми (наказ Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 № 458, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.08.2013 за № 1327/23859). Підстави для відмови у наданні послуги: суб’єкт, що надає послугу, може відмовити 12 отримувачу в її наданні, якщо напрям діяльності та методологія, що використовується суб’єктом, не відповідає потребам отримувача соціальної послуги.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ

Назва послуги: СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ

Зміст послуги: комплекс заходів, що здійснюються протягом строку, необхідного для процесу активного гармонійного пристосування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебували у спеціалізованих або інтернатних закладах, осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, до змінених умов соціального середовища, спрямованих на усунення/пристосування обмежень життєдіяльності для підтримки соціальної незалежності, збереження та продовження їхньої соціальної активності. Форма надання послуги: послуга надається в приміщенні суб’єкта, що надає соціальні послуги, у денний час протягом строку, необхідного для процесу активного гармонійного пристосування отримувача соціальної послуги до нових умов соціального середовища.

Термін надання послуги: послуга може надаватись короткостроково, періодично, довгостроково відповідно до індивідуального плану її надання . Соціальні групи: особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі особи, які не мають медичних протипоказань для перебування в колективі: особи похилого віку; особи з інвалідністю; особи, які перебувають/перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах; особи, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк.

Умови надання послуги: безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати.

Документи, необхідні для отримання послуги: звернення (заява) потенційного отримувача або його законного представника до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або суб’єкта, що надає послугу. Правові підстави для надання соціальної послуги: Державний стандарт соціальної адаптації (наказ Мінсоцполітики від 18.05.2015 № 514, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.06.2015 р. за № 665/27110). Підстави для відмови у наданні послуги: суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність в отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ Назва послуги: СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА 13

Зміст послуги: комплекс заходів, що здійснюються суб’єктом, який надає соціальні послуги, спрямований на попередження, обмеження та зупинення негативних соціальних і особистісних (поведінкових) явищ та їх наслідків у соціальному середовищі та реалізується за допомогою різних інструментів впливу соціального, юридичного, педагогічного, психологічного характеру.

Форма надання послуги: у приміщенні суб’єктів, що надають соціальну послугу; у приміщенні підприємств, установ, організацій та закладів, що замовили соціальну послугу; у приміщенні установ соціального обслуговування, які функціонують в умовах цілодобового і денного перебування; у закладах освіти, охорони здоров’я, захисту дітей, установах виконання покарань та правоохоронних органів; на вулиці; за місцем проживання отримувача послуги.

Соціальні групи: особи, сім’ї, групи осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, незалежно від віку і статі. Умови надання послуги: безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати відповідно до законодавства.

Документи, необхідні для отримання послуги: звернення (заява) потенційного отримувача послуги або його законного представника до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або безпосередньо до суб’єкта, що надає послугу. Правові підстави для надання соціальної послуги: Державний стандарт соціальної послуги профілактики (наказ Мінсоцполітики від 10.08.2015 № 912, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.09.2015 за № 1155/27600). Підстави для відмови у наданні послуги: суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо напрям діяльності суб’єкта, що надає соціальні послуги, не відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Назва послуги: СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст послуги: комплекс соціальних, соціально-психологічних, педагогічних та реабілітаційних заходів, за допомогою яких особа, з розладами психіки та поведінки (психічні та поведінкові розлади) внаслідок вживання психоактивних речовин, досягає оптимального стану здоров’я, психологічного та соціального благополуччя, відновлює соціальні функції, набуває навичок необхідних для поліпшення стану здоров’я, якості життя та працездатності, а також самостійно розв’язувати життєві проблеми.

Форма надання послуги: стаціонарна, денна, амбулаторна, дистанційна та комбінована. послуга надається: у спеціалізованих закладах та установах соціального захисту населення; в установах та закладах благодійних організацій та громадських об’єднань, які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги; 14 в інших реабілітаційних установах та закладах соціального обслуговування / підтримки / догляду незалежно від форми власності.

Термін надання послуги: встановлюється індивідуально для кожного отримувача. У залежності від тривалості індивідуальної програми розрізняють короткострокову реабілітацію (не менше 28 діб) та довгострокову (від 3 місяців до 2 років). Кінцевим строком припинення надання послуги реабілітації є досягнення запланованого результату, відповідно до визначених потреб.

Соціальні групи: особи, які мають залежність внаслідок вживання психоактивних речовин та страждають на психічні та поведінкові розлади, прийняли добровільне рішення пройти індивідуальну програму соціальної реабілітації.

Умови надання послуги: безоплатно, за плату або із встановленням диференційованої плати відповідно до законодавства.

Документи, необхідні для отримання послуги: звернення отримувача соціальної послуги до надавача послуги реабілітації. Особи віком до 18 років приймаються на підставі письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Правові підстави для надання соціальної послуги: Державний стандарт соціальної послуги соціальної реабілітації (проект). Підстави для відмови у наданні послуги: суб’єкт, що надає послугу реабілітації, може відмовити отримувачу соціальної послуги в її наданні, якщо напрям діяльності та методологія, що використовується суб’єктом, не відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ (ОСІБ), ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Назва послуги: СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ (ОСІБ), ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Зміст послуги: комплекс заходів, що передбачає оцінку потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань, сприяння у отриманні інших послуг, допомогу в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними, навчання та розвиток навичок, спрямованих на подолання чи мінімізацію складних життєвих обставин.

Форма надання послуги: послуга надається за місцем проживання (перебування) отримувача соціальної послуги або розташування суб’єкта, що надає соціальну послугу.

Термін надання послуги: не більше ніж шість місяців. У разі складного випадку тривалість надання послуги може бути продовжено до одного року. Соціальні групи: сім’ї, особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, і не можуть самостійно їх подолати.

Умови надання послуги: безоплатно за індивідуальним планом.

Документи, необхідні для отримання послуги: особисте звернення отримувача послуги, або по

Новини