Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Кочубеївський сільський голова

 

Дударь

Іван

Іванович

ЗверненняЗверненняЗвернення

Утворення адміністративно-територіальної одиниці:

Кочубеївська сільська територіальна громада

Перевірка

Опубликовано 30.09.2019
Читать полностью »

Додаток 2

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади

від 15 серпня 2017 № 375 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області та інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг»

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 01-01

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ

(назва адміністративної послуги)

 

Виконавчий комітет Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

Найменування ЦНАП, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення:

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітета Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області

1.

Місцезнаходження ЦНАП

74012, с. Кочубеївка, вулиця Менонітська 80

2.

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 0800-1500, четвер 0800-2000.

Без перерви. Субота та неділя – вихідні

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт ЦНАП

74012 с. Кочубеївка, вулиця Менонітська 80, тел 0683646218

e-mail:Tige-r@i.ua

http://kochubeevska-gromada.com.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

 

6.

Акти ЦОВВ

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в України

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для одержання адмінпослуги

Народження фізичної особи

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адмінпослуги, а також вимоги до них

1) Заява.

2) Медичне свідоцтво про народження (форма №103/о - оригінал).

3) паспорти батьків дитини (або одного з них).

4) свідоцтво про шлюб (у разі коли заявник перебуває у шлюбі).

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адмінпослуги

Документи подаються заявником (одним з батьків) особисто або через уповноважену особу.

10.

Платність (безоплатність) надання адмінпослуги

Безоплатно.

11.

Строк надання адмінпослуги

У день звернення (невідкладно).

12.

Перелік підстав для відмови у наданні адмінпослуги

1) у разі надання неповного комплекту документів;

2) з проханням про державну реєстрацію звернулась недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень.

13.

Результат надання адмінпослуги

Свідоцтво про народження

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернення до центру надання адміністративних послуг особисто або через уповноважену особу.

15.

Примітка

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 01-02

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СМЕРТІ

 

Виконавчий комітет Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

Найменування ЦНАП, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення:

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітета Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області»

1.

Місцезнаходження ЦНАП

74012, с. Кочубеївка, вулиця Менонітська 80

2.

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 0800-1500, четвер 0800-2000. Без перерви. Субота та неділя – вихідні

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт ЦНАП

74012 с. Кочубеївка, вулиця Менонітська 80,

тел 0683646218, e-mail:Tige-r@i.ua

 http://kochubeevska-gromada.com.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (стаття 17),

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

 

6.

Акти ЦОВВ

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010 № 3307/5).

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для одержання адмінпослуги

Законний представник

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адмінпослуги, а також вимоги до них

1. Документ про смерть (встановленої форми), виданий закладом охорони здоров’я або судово – медичною установою; або рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час чи про оголошення її померлою

2. Паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця або особи без громадянства) – особи, що звернулася за державною реєстрацією смерті (у т.ч. родичі померлого),

У разі наявності також здаються: - Паспорт громадянина України померлого, пільгові посвідчення, військово-облікові документи померлого.

*Заява про державну реєстрацію смерті подається не пізніше трьох днів з дня настання смерті чи виявлення трупа, а в разі неможливості одержання лікарського свідоцтва про смерть, фельдшерської довідки про смерть - не пізніше п'яти днів.

**Державна реєстрація смерті за заявою, поданою до закінчення одного року з дня настання смерті, проводиться за останнім місцем проживання померлого, або за місцем настання смерті чи виявлення трупа або за місцем поховання.

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адмінпослуги

Звернутися до ЦНАП відповідно до місця колишнього проживання/перебування померлої особи

10.

Платність (безоплатність) надання адмінпослуги

Безоплатно.

11.

Строк надання адмінпослуги

Невідкладно

12.

Перелік підстав для відмови у наданні адмінпослуги

Відсутність будь- якого з необхідних документів для отримання адміністративної послуги

13.

Результат надання адмінпослуги

  1. Свідоцтво про смерть.

2. Крім того, видається:

2.1 Після державної реєстрації смерті відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання.

2.2. У разі державної реєстрації смерті виконавчим органом сільської ради видається довідка для отримання допомоги на поховання, у якій зазначаються: прізвище, власне ім'я, по батькові померлої особи; дата смерті; місце смерті; номер та дата складання актового запису про смерть; найменування органу, що здійснив державну реєстрацію акту цивільного стану.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто законним представником

15.

Примітка

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 01-03

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ

(назва адміністративної послуги)

 

Виконавчий комітет Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

Найменування ЦНАП, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення:

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітета Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області»

1.

Місцезнаходження ЦНАП

74012, с. Кочубеївка, вулиця Менонітська 80

2.

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 0800-1500, четвер 0800-2000.  Без перерви. Субота та неділя – вихідні

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт ЦНАП

74012 с. Кочубеївка, вулиця Менонітська 80,

тел 0683646218, e-mail:Tige-r@i.ua

 http://kochubeevska-gromada.com.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Сімейний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 38 ч .б п.5

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010 № 3307/5).

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для одержання адмінпослуги

шлюб

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адмінпослуги, а також вимоги до них

1. Заява про реєстрацію шлюбу

2. Паспорти громадян України

3 Індентифікаційні коди

4 Довідка про стан здоров’я

5. При повторному  вступі у шлюб – свідоцтво або рішення про розірвання шлюбу.

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адмінпослуги

Звернутися до ЦНАП

10.

Платність (безоплатність) надання адмінпослуги

Платно

10.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Державне мито

10.2

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

 

10.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунок одержувача:

місцевий бюджет: УК у Високопільському районі ОТГ с. Кочубеївка

код ЄДРПОУ: 37411565

рахунок: 31417537700347

МФО: 852010

Код класифікації доходів бюджету:22090100

Призначення платежу:Державне мито

11.

Строк надання адмінпослуги

Місяць і один день з дня звернення

12.

Перелік підстав для відмови у наданні адмінпослуги

1. Відсутність будь- якого з необхідних документів для отримання адміністративної послуги

2. Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України (Неповнолітні. Не  розлучені.); 
3. З проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна особа. 

13.

Результат надання адмінпослуги

1.Свідоцтва про шлюб.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

15.

Примітка

 

 

РЕЄСТРАЦІЯ/ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МЕШКАНЦІВ

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ 02-01

(назва адміністративної послуги)

 

Виконавчий комітет Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

Найменування ЦНАП, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення:

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітета Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області»

1.

Місцезнаходження ЦНАП

74012, с. Кочубеївка, вулиця Менонітська 80

2.

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 0800-1500, четвер 0800-2000.

Без перерви. Субота та неділя – вихідні

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт ЦНАП

74012 с. Кочубеївка, вулиця Менонітська 80, тел 0683646218

e-mail:Tige-r@i.ua

http://kochubeevska-gromada.com.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ;

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 02.03.2016 № 207.

Постанова КМУ «Про внесення змін до Постанови КМУ від 25.03.2015 р. № 302» від 26.10.2016 р. № 745.

6.

Акти ЦООВ

 

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для одержання адмінпослуги

зміна місця проживання

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адмінпослуги, а також вимоги до них

Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:

1) заяву за формами, наведеними відповідно у додатках 6, 7 або 8 постанови КМУ від. 02.03.2016 № 207;

2) документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 14 років, подається свідоцтво про народження (особи, які досягли 14 років, подають паспорт громадянина України);

3) квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);

4) документи, що підтверджують:

- право на проживання в житлі, — ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);

- право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, — довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за формою згідно з додатком 9 постанови КМУ від. 02.03.2016 № 207, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);

- проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, — довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за формою згідно з додатком 10 постанови КМУ від. 02.03.2016 № 207 (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби);

5) військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

6) заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 11 постанови КМУ від. 02.03.2016 № 207 (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

-         документ, що посвідчує особу представника;

-         документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами).

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Реєстрація місця перебування осіб, що звернулися за захистом в Україні із заявою за формою згідно з додатком 8 Постанови КМУ від. 02.03.2016 № 207, здійснюється на підставі вищезазначених документів (крім квитанції про сплату адміністративного збору). Відомості про реєстрацію місця перебування вносяться до довідки про звернення за захистом в Україні, зразок якої затверджується наказом МВС

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адмінпослуги

Заявник для одержання адміністративної послуги з оформлення реєстрації місця проживання/перебування звертається до ЦНАП відповідно до місця проживання. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена органом реєстрації з одночасним зняттям з попереднього місця проживання

10.

Платність (безоплатність) надання адмінпослуги

Адміністративна послуга платна.

10.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Ст. 11
1
 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV зі змінами від 10.12.2015.
 

10.2

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

Адміністративний збір – 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати, - у разі звернення особи протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання.

Адміністративний збір – 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати - у разі звернення особи з порушенням встановленого строку.

10.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунок одержувача:

місцевий бюджет: УК у Високопільському районі ОТГ с. Кочубеївка

код ЄДРПОУ: 37411565

рахунок: № 33214879700347

МФО: 852010

Код класифікації доходів бюджету: 22012500

Призначення платежу*: Плата за надання інших адміністративних послуг

11.

Строк надання адмінпослуги

Реєстрація місця проживання/перебування здійснюється в день подання особою документів.

12.

Перелік підстав для відмови у наданні адмінпослуги

Орган реєстрації відмовляє в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання, якщо:

-особа не подала необхідних документів або інформації;

-у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;

-звернулася особа, яка не досягла 14 років.

Рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику.

13.

Результат надання адмінпослуги

Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування до паспортного документу/ довідки про звернення за захистом в Україні

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернення до центру надання адміністративних послуг особисто або через уповноважену особу.

15.

Примітка

У разі звернення особи для реєстрації місця проживання більше, чим через 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання, до неї застосовуються заходи адміністративного впливу відповідно до статті 197 КУпАП (санкція – попередження або накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

За бажанням батьків чи одного з них документи, передбачені для реєстрації місця проживання дитини, можуть бути подані органам державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини. Органи державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, направляють зазначені документи органам реєстрації для реєстрації місця проживання новонародженої дитини.

Реєстрація місця проживання новонародженої дитини здійснюється також на підставі направлених органами соціального захисту населення даних, що зазначив законний представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при народженні дитини.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ 02-02

 

Виконавчий комітет Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

<td valign="top" wi

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

Найменування ЦЕАП, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітета Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області»

1.

Місцезнаходження ЦНАП

74012, с. Кочубеївка, вулиця Менонітська 80

2.

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 0800-1500, четвер 0800-2000. Без перерви. Субота та неділя – вихідні

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт ЦНАП

74012 с. Кочубеївка, вулиця Менонітська 80, тел 0683646218, e-mail:Tige-r@i.ua

http://kochubeevska-gromada.com.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ;

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV зі змінами від 10.12.2015.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 02.03.2016 № 207

Постанова КМУ «Про внесення змін до Постанови КМУ від 25.03.2015 року № 302» від 26.10.2016 р.у № 745

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для одержання адмінпослуги

Заява особи або її законного представника

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адмінпослуги, а також вимоги до них

Зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі:

-заяви особи або її представника за формою згідно з додатком 11 Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207;

-рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

-свідоцтва про смерть;

-повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

інших документів, які свідчать про припинення:

-підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні);

-підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту);

-підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

Разом із заявою особа подає:

- документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 14 років, подається свідоцтво про народження (особи, які досягли 14 років, подають паспорт громадянина України);

-квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);

-військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

-документ, що посвідчує особу представника;

-документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами).

Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адмінпослуги

Особа або її законний представник для одержання адміністративної послуги з оформлення зняття з реєстрації звертається до центру надання адміністративних послуг відповідно до реєстрації місця проживання.

10.

Документи